Webstránka

Unikátne návšetvy

9 391

Všetky návštevy

13 309

Zobrazenia

19 054

Demografia (muži/ženy)

76%24%

Facebook

Sledovatelia

8 434

Instagram

Sledovatelia

6 785

Demografia (muži/ženy)

50%50%

Youtube

Odberatelia

4 510

Priemerná sledovanosť

2 606

Mesačná sledovanosť

2 606