Webstránka

Unikátne návšetvy

3 922

Všetky návštevy

4 358

Zobrazenia

5 255

Demografia (muži/ženy)

95%5%

Facebook

Sledovatelia

8 295

Youtube

Odberatelia

2 350

Priemerná sledovanosť

9 831

Mesačná sledovanosť

19 662