Webstránka

Unikátne návšetvy

3 920

Všetky návštevy

5 377

Zobrazenia

7 248

Demografia (muži/ženy)

69%31%

Facebook

Sledovatelia

8 434

Instagram

Sledovatelia

6 276

Demografia (muži/ženy)

50%50%

Youtube

Odberatelia

4 680

Priemerná sledovanosť

4 899

Mesačná sledovanosť

4 899