Webstránka

Unikátne návšetvy

24 728

Všetky návštevy

35 323

Zobrazenia

98 733

Demografia (muži/ženy)

67%33%

Facebook

Sledovatelia

6 357