Webstránka

Unikátne návšetvy

31 525

Všetky návštevy

45 640

Zobrazenia

126 681

Demografia (muži/ženy)

72%28%

Facebook

Sledovatelia

6 288