Webstránka

Unikátne návšetvy

39 843

Všetky návštevy

60 982

Zobrazenia

166 265

Demografia (muži/ženy)

68%32%

Facebook

Sledovatelia

6 413