Webstránka

Unikátne návšetvy

34 383

Všetky návštevy

54 100

Zobrazenia

149 825

Demografia (muži/ženy)

64%36%

Facebook

Sledovatelia

6 413