Webstránka

Unikátne návšetvy

36 906

Všetky návštevy

53 128

Zobrazenia

249 669

Demografia (muži/ženy)

71%29%

Facebook

Sledovatelia

2 781

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%