Webstránka

Unikátne návšetvy

23 066

Všetky návštevy

29 013

Zobrazenia

86 493

Demografia (muži/ženy)

71%29%

Facebook

Sledovatelia

3 513

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%