Webstránka

Unikátne návšetvy

48 369

Všetky návštevy

70 518

Zobrazenia

344 719

Demografia (muži/ženy)

72%28%

Facebook

Sledovatelia

1 735

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%