Webstránka

Unikátne návšetvy

26 044

Všetky návštevy

34 980

Zobrazenia

125 757

Demografia (muži/ženy)

69%31%

Facebook

Sledovatelia

3 513

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%