Webstránka

Unikátne návšetvy

26 020

Všetky návštevy

37 687

Zobrazenia

178 951

Demografia (muži/ženy)

66%34%

Facebook

Sledovatelia

3 513

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%