Webstránka

Unikátne návšetvy

27 853

Všetky návštevy

38 724

Zobrazenia

158 372

Demografia (muži/ženy)

67%33%

Facebook

Sledovatelia

3 513

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%