Webstránka

Unikátne návšetvy

21 057

Všetky návštevy

26 793

Zobrazenia

79 274

Demografia (muži/ženy)

70%30%

Facebook

Sledovatelia

3 513

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%