Webstránka

Unikátne návšetvy

33 703

Všetky návštevy

47 828

Zobrazenia

193 756

Demografia (muži/ženy)

69%31%

Facebook

Sledovatelia

3 383

Všetky návštevy

1 243

Demografia (muži/ženy)

77%23%