Webstránka

Unikátne návšetvy

4 889

Všetky návštevy

6 588

Zobrazenia

12 480

Demografia (muži/ženy)

78%22%

Facebook

Sledovatelia

2 560

Všetky návštevy

1 881

Instagram

Sledovatelia

3 712

Demografia (muži/ženy)

92%8%

Youtube

Odberatelia

38 400

Priemerná sledovanosť

80 000

Mesačná sledovanosť

585 000

Demografia (muži/ženy)

90%10%