Webstránka

Unikátne návšetvy

4 642

Všetky návštevy

6 100

Zobrazenia

12 237

Demografia (muži/ženy)

74%26%

Facebook

Sledovatelia

4 884

Všetky návštevy

1 881

Instagram

Sledovatelia

9 247

Demografia (muži/ženy)

92%8%

Youtube

Odberatelia

48 700

Priemerná sledovanosť

37 829

Mesačná sledovanosť

302 634

Demografia (muži/ženy)

90%10%