Webstránka

Unikátne návšetvy

5 330

Všetky návštevy

7 027

Zobrazenia

14 597

Demografia (muži/ženy)

79%21%

Facebook

Sledovatelia

4 014

Všetky návštevy

1 881

Instagram

Sledovatelia

6 985

Demografia (muži/ženy)

92%8%

Youtube

Odberatelia

43 400

Priemerná sledovanosť

39 198

Mesačná sledovanosť

313 585

Demografia (muži/ženy)

90%10%