Webstránka

Unikátne návšetvy

2 993

Všetky návštevy

3 697

Zobrazenia

6 926

Demografia (muži/ženy)

77%23%

Facebook

Sledovatelia

4 985

Všetky návštevy

1 881

Instagram

Sledovatelia

9 860

Demografia (muži/ženy)

92%8%

Youtube

Odberatelia

52 700

Priemerná sledovanosť

95 484

Mesačná sledovanosť

477 420

Demografia (muži/ženy)

90%10%